ค้นหา

วัตถุดิบก่อสร้างพื้นฐานในโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) คือ ?

อัพเดตเมื่อ: 5 วันที่แล้ว

จากการที่มีกำหนดการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 4.0 นั้นต้องการให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เป็นประเทศมีความทันสมัยและเจริญก้าวหน้าขึ้น จนเกิดเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกขึ้น นั่นทำให้มีความต้องการด้านงานก่อสร้างมากขึ้น เพื่อสร้างงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน จึงจำเป็นต้องมีการใช้วัตถุดิบก่อสร้างพื้นฐานจำนวนมหาศาล แต่ทว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกหรือ EEC นั้นจะมีความต้องการวัตถุดิบก่อสร้างพื้นฐานอะไรบ้าง? และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาประเทศ ไปหาคำตอบกัน !โครงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก คือ?

โครงการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก หรือ EEC ที่ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor คือ โครงการที่จะพัฒนาพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกของไทยให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีแผนการดำเนินงานพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีการสร้างสาธารณูปโภค เช่น สนามบินอู่ตะเภา นิคมอุตสาหกรรมและชุมชน

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก การสร้างแอร์พอร์ตเรลลิงก์ส่วนปัจจุบันและส่วนต่อขยาย และการสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดงเพื่อเชื่อมโยง 3 สนามบินเข้าด้วยกัน ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภา รวมทั้งยังมีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ทั้งนี้ยังมีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเชื่อมโยง 3 ท่าเรือ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบการจัดการขนส่งแบบบูรณาการทั้งรถไฟและท่าเรือแบบไร้รอยต่อ ที่เป็นโครงการหลักของ EEC

วัตถุดิบก่อสร้างพื้นฐานในโครงการ EEC

สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนการทำโครงการพื้นที่ภาคตะวันออก ให้มีการพัฒนาไปตามแผนงานนี้จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการก่อสร้าง การจัดหาวัตถุดิบก่อสร้างพื้นฐานต่างๆ โดยวัตถุดิบที่ต้องการใช้ในงานพัฒนาสำหรับงาน EEC จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบก่อสร้างที่ครอบคลุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ Precastที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักในงานก่อสร้าง หรือจะเป็นหินและทรายประเภทต่างๆ เช่น หินคลุก หิน3/4 ทรายถม ทรายหยาบ ลูกรัง หินฝุ่น หินเกล็ด หิน3/8 รวมถึง หินไซส์ขนาดใหญ่ 20-50 นิ้ว และหินใหญ่ขนาดใช้ทำผนังกั้นทะเล

จากแหล่งข่าวกรุงเทพธุรกิจ ได้กล่าวว่า “การคาดการณ์การใช้หินก่อสร้างทุกชนิดรวมกันไม่ต่ำกว่า 100 ล้านตัน ภายในระยะเวลา 5 ปี (2560 - 2565) หรือใช้หินก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 20 ล้านตัน จากในภาวะปกติที่ในพื้นที่ EEC จะมีการใช้หินก่อสร้างประมาณ 24 - 25 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งรวมแล้วในช่วง 5 ปีนี้จะมีการใช้หินก่อสร้างถึงปีละ 45-50 ล้านตัน” เลยทีเดียว

การพัฒนางานก่อสร้างของโครงการนี้จะทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจทางด้านฝั่งตะวันออก และสภาพเศรษฐกิจของไทย เพราะเนื่องจากมีการพัฒนาระบบพื้นฐานสาธารณูปโภคและระบบ Smart Hub ภายใน 3 จังหวัด รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งที่มีมาตรฐานสูงและเพื่อให้มีการเชื่อมโยงระบบขนส่งเข้าถึงกันได้โดยง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมของทาง “จิระ โลจิสติคส์” ทางเรามีศักยภาพในการรองรับโครงการ EEC หรือ โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยทางเราจะมีการประสานกับวัตถุดิบก่อสร้างโดยตรงและสามารถที่จะควบคุมคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบก่อสร้างที่โครงการ EEC ต้องการ เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการที่ต้องการ


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น