เกี่ยวกับเรา

About us

บริษัทเริ่มดำเนินการธุรกิจตั้งแต่ปี พศ. 2550 โดยให้บริการขนส่งวัตถุดิบก่อสร้างเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ขายวัตถุดิบก่อสร้างคลอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยดำเนินการธุรกิจหลักๆในพื้นที่ทางอีสานของประเทศไทยและทางกรุงเทพตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของอุตสาหกรรมก่อสร้าง

วัตถุดิบหลักที่เราจัดหาและทำการขนส่งคือ หิน 3/4, หินฝุ่น, ทราย และ อื่นๆ ทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตคอนกรีตชั้นนำของประเทศไทยได้แก่ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง, บจก. คิวมิกซ์ซัพพลาย และ บจก. ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (CPAC) มายาวนานเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี ค่านิยมหลักของทางบริษัทคือการรับผิดชอบต่องานและการบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยมโดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังมีการวางแผนสต๊อคและบริหารการจัดการสินค้าและขนส่งเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าโดยคำนึงถึงเป้าหมายของเวลา คุณภาพ และ การบริหารต้นทุนสินค้า  บริการของเรามีความยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มความประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เราแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ และยินดีที่จะได้ร่วมงานและเป็นพันธมิตรใหม่กับบริษัทของคุณ

Follow us:

General Inquiry (ติดต่อสอบถามทั่วไป)

  • Facebook - วงกลมสีขาว
  • line-16

+66896680884

Jira Logistics Co., Ltd.

Office hours: 8:30 am - 5:30 pm

บริษัท จิระ โลจิสติคส์ จำกัด เรามุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าโดยคำนึงถึงเป้าหมายของเวลา คุณภาพ และ การบริหารต้นทุนสินค้า การบริการของเรามีความยืดหยุ่นและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเพื่อเพิ่มความประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน เราแสวงหาโอกาศใหม่ๆ และยินดีที่จะร่วมงานและเป็นพันธมิตรใหม่กับบริษัทของคุณ

Service hours: 24 / 7

50 / 160 กรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

Materials Supply and Transport Solutions / บริการขนส่งและจำหน่าย

Aggregates and Sand with High Quality / หิน ทราย เกรดคุณภาพ